การขอวีซ่า

การขอวีซ่า

ทางบริษัทของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำและบริการช่วยเหลือเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือน วีซ่าเกษียณ อีลิทวีซ่า หรือต่ออายุวีซ่าทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยด้วย